Přehrát obsah stránky

Stravování

Pro naší Mateřskou školu vaří jídelna MŠ Kvasice, pokrm je k nám dovážen a v naší kuchyni pouze vydáván.

Přihlašování a odhlašování stravného

  • Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 13.30 hod. předchozího stravovacího dne na emailu jidelna@mskvasice.cz nebo na webových stránkách www.strava.cz číslo jídelny 1291.
  • Úhrada za stravování se hradí inkasním příkazem vůči účtu č. 27-5995670207/0100, případně po předchozí domluvě složenkou. Úhradu platby za stravování je nutno provést nejpozději k poslednímu datu v měsíci. Variabilní symbol je přidělen každému dítěti při přijetí do MŠ. Ve výjimečných případech a po domluvě s hospodářkou školy je možné zaplatit stravné v hotovosti v předem určených dnech v kanceláři hospodářky.
  • Inkaso je nutné nastavit na 1300 Kč.
  • Pokud po dobu nemoci dítěte zákonný zástupce nestihne odhlásit stravu do výše uvedené hodiny, může vyzvednout oběd do jídlonosiče (avšak pouze 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte), a to od 11:00 do 11.30 hod v naší mateřské škole.
Věková kategoriePřesnídávkaObědSvačinaCelkem
3-6 let11 Kč30 Kč11 Kč52 Kč
7 a více let11 Kč33 Kč11 Kč55 Kč

Organizace provozu

Jídelní lístek je sestavován na základě nutričního doporučení, podmínkou je plnění spotřebního koše. Jídelní lístek je umístěn na nástěnce ve vstupní chodbě mateřské školy. Změna jídelníčku je vyhrazena (např. z provozních důvodů nebo zásobování). Na jídelním lístku jsou uvedena čísla alergenů, přítomných v námi podávané stravě (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU)

Časový rozvrh výdeje stravy. Výdej se přizpůsobuje chodu třídy a rytmu mateřské školy.

  • dopolední svačiny – od 8:30 do 9:00 v době TV 9:00 – 9 :30
  • oběd – od 11:30 do 12:00
  • odpolední svačina – od 14:30 do 15:00

Strava je podávána v jídelně mateřské školy, děti se obsluhují pod dohledem paní učitelky samostatně. Polévku a hlavní jídlo vydává pracovník pro výdej stravy, děti si hlavní jídlo odnášejí samy a zpět na okénko odnášejí použité nádobí. Polévka je podávána na místo dítěte. Celý den je zajištěn pitný režim (voda ve třídě a jídelně).