Přehrát obsah stránky

O škole

Mateřská škola v Nové Dědině byla zřízena s platností od 1. září 1961. Je umístěna v budově bývalé základní školy, která byla postavena v roce 1860. Školní výchova dětí byla v naší škole ukončena v roce 1974 a od té doby dojíždí všechny děti do školy ve Kvasicích.

Od školního roku 1979-1980 byla v budově jen mateřská škola, obecní knihovna a poradna pro maminky s dětmi. Předškolní péče o mládež však v obci začala již v roce 1943 na základě rozhodnutí tehdejších protektorátních centrálních orgánů v Praze a v Brně jako sezónní dětský útulek. Útulek byl zřízen v místnosti obecního domu a již od počátku jeho ustavení se říkalo mu „školka“, do které bylo přihlášeno 39 dětí (ročníky narození 1937-1940). Již v prosinci 1943 byla uspořádána první besídka jejíž finanční výtěžek byl použit na zakoupení hraček a drobného zařízení. Vybavením přispěl i řídící učitel pan Alois Michálek.

Po mnoha opravách a následné celkové rekonstrukci v roce 2012 a 2020 získala budova nynější podobu. Mateřská škola se nachází v obci uprostřed přírody, obklopují ji louky, lesy a pole, které dětem poskytují dostatečný kontakt s přírodou.

Mateřská škola primárně využívá 1NP, zde se nachází šatna, prostorná třída s ložnicí, jídelna s výdejnou stravy, sociální zařízení, prostor pro zaměstnance a ředitelna. V 2NP se nachází výtvarná třída, kde děti chodí tvořit a tělocvična, která je využívána na pohybové aktivity. I přes rozšíření prostor se stále jedná o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 24 dětí, která je částečně bezbariérová.

Součástí mateřské školy je zahrada, která v roce 2017 byla obohacena o přírodní prvky. Zahrada v sobě ukrývá prostor pro zahradničení (záhony), pískoviště a herní prvky, ale také zahrada poskytuje dostatek prostoru pro spontánní pohybové činnosti dětí. Díky záhonům a stromům děti mohou pozorovat změny v přírodě, životní cyklus rostlin a také se seznamují s jednoduchými činnostmi, které vyžaduje péče o zahradu. 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporovat individualitu dítěte, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Základem je hra, která se promítá do všech činností. 

Provoz mateřské školy: 6:30 – 16:00 hodin