Přehrát obsah stránky

Informace o MŠ

Provoz MŠ

Mateřská škola je otevřena od 6.30 – do 16.00 hod. Ráno děti docházejí do 8.00 hodin. Povinností rodiče je předat dítě učitelce.

Přijímány jsou děti, které nejeví známky nemoci a nejsou podrobeny karanténním opatřením.

Předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit předem.