Přehrát obsah stránky

OP JAK

MŠ Nová Dědina ve spolupráci s Místní akční skupinou Hříběcí hory podala projekt OP JAK MŠ Nová Dědina.

Projekt byl schválen a nyní MŠ Nová Dědina může čerpat až 359 250 Kč. Tato dotace má 100 % krytí z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Projekt tedy nevyžaduje další spolufinancování ze strany obce ani MŠ.

Prostředky mohou být čerpány na inovativní metody vzdělávání dětí v MŠ vč. nákupu nových inovativních pomůcek, zážitkovou pedagogiku apod. Další část rozpočtu je určena na vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti nových metod vzdělávání.

                                                                                                   Nikol Stárek Suchánková, ředitelka